Hlavní menu

Komentáře lídra

Dalibor Madej

Co s hazardem ve městě???

Místo populismu je lepší použít rozum. Prohibice znamená přesun do šedé zóny nelegálního podnikání. Pocit, že je heren ve městě více než normálních obchodů máme asi všichni , nicméně je proti mému přesvědčení , aby nějaký osvícený politik z kterékoli radnice určoval vlastníkovi nemovitosti, se kterým nájemcem udělá smlouvu. Protože barák se taky musí z něčeho opravit a ...udržovat. Pokud takové představy někdo má, tak by asi bylo fér vůči vlastníkovi. " Ok, budeš tady mít místo herny opravnu deštníků a já ti z radnice doplatím přiměřený nájem". Tak to ale nefunguje.
Proto je rozumnější říct provozovatelům automatů. " Podivejte se pánové, chceme tady plošný zákaz heren. Máte od schálení tohoto zákazu 5 let na to, aby se vám vrátila investice a za městem máme pozemek po bývalé průmyslové výrobě, který dostanete od města za korunu s tím, že si ho za své vyčistíte a postavíte společnou hernu. Příjemcem odvodů bude město a odpadnou pak dohady mezi obvody." Bude to provozováno tak, že si nezahraje nezletilý a ten kdo pobírá jakoukoliv sociální dávku a město vám garantuje dlouhodobou smlouvu. Majitelé nemovitostí ve městě pak budou mít rovné podmínky ve vztahu k nájemcům. Jsem přesvědčen, že toto řešení je nejférovější vůči všem.

Jakým způsobem snížit kriminalitu v ulicích Ostravy???
Policie jak státní tak městská musí být vidět tam, kde k trestné činnosti dochází nejčastěji. Je nezbytné, aby byla legislativa upravena tak, že bude existovat registr přestupků a již druhý přestupek byl řešen jako trestný čin. Nemůže se prostě stát, že nám někdo vykrade auto, je chycen a odpoledne vesele vykrade další auto. První přestupek řešit veřejně prospěšnou prací a nahradit poškozenému jeho škodu a při druhém do vězení případně zákazem pobytu na území města. Za nezletilé mají zodpovědnost rodiče.

Ostrava se potýká s vysokou nezaměstnaností. Jak může město přispět k jejímu snížení???
Radnice a státní správa se musí začít chovat k živnostníkům a podnikatelům , jako partner a servisní organizace. Zaměstnávají spoustu lidí a navíc se k ním stát nechová s takovou péčí jako o velké zahraniční investory. Živnostníci a podnikatelé jsou dlouhodobě nejzranitelnější skupinou a většinou se každá instituce na nich zahojí. Není vůbec přijatelné , aby radnice některých obvodů prováděly na této skupině své populistické experimenty.
Místní firmy musí mít zvýhodnění při zadávání veřejných zakázek města , protože zaměstnávají naše občany. Klidně bych k tomu přizval policii , aby odpadlo podezření z nějakého korupčního jednání.
 
Jak by město mělo naložit s oblastmi, kde žijí sociálně vyloučení lidé???
Jsem přesvědčený, že sociální systém v této zemi je na takové úrovni, že není vůbec nutné, aby takovéto lokality vůbec vznikaly. Je to svobodná volba lidí, kteří tam žijí. Pokud tito neprojeví vlastní iniciativu se svým životem něco udělat, tak vše ostatní považuji za mrhání veřejných prostředků. Například nevím o jediném případu, že by někoho z radnice napadlo po pracovní době jít do této lokality rozebírat střechu, vytrhávat kabely ze zdí , nebo demontovat vertikální kanalizační odpadovody.

FacebookG+TwitterRSS