Hlavní menu

Volební program

Strana Toryové je jednou z nejstarších politických stran v Evropě, jejíž vznik se datuje do druhé poloviny 17. století v Anglii. Částečně se z této politické strany etablovala a vznikla dnešní Britská konzervativní strana.
V dubnu 2014 byla založena tato politická strana v České Republice pod názvem Toryové, jejíž primárním cílem je prosazovat zájmy křesťansko - konzervativních zásad jednotlivce a národní suverenitu státu.
Logickým krokem tudíž bylo vytvořit volební program, vycházející z těchto zásad, hájící svobodu jednotlivce, práva a pořádku s jasnými definovanými opatřeními, kterými lze tento program uskutečnit.
Dovolte nám představit volební program a kandidáty strany Toryové/ TOR do komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014.
Víme, že uspět ve volbách a přesvědčit voliče o tom, že právě ten její volební program je ten správný, je velmi těžké, avšak za každým úspěchem je kus práce. Pracujeme společně pro úspěch nás všech, ať je naše město čisté, bezpečné a bohaté.
Jsme skuteční, žijeme zde, bydlíme, pracujeme a osud města nám není lhostejný.
Věříme, že náš program, kandidáti do zastupitelstva a Senátu jsou tím nejlepším a že se rozhodnete pro nás.

Pojďme to společně zkusit!

 

Konečné řešeníKONEČNĚ ŘEŠENÍ

Zásadní problém města spatřujeme v tzv. umrtvení centra včetně odlivu mladých a jeho následném oživení.

 • Budeme iniciovat okamžité zavedení minimálního nájemného nebytových prostor v majetku města, které se musí přizpůsobit možnostem živnostníků. (od 150 Kč/m2)
 • Prosadíme kamenné značkové obchody, restaurace a galerie, a ne zástavárny, second-handy a vetešnictví.
 • Předzahrádky v létě zdarma, za úklid sněhu v zimě.
 • Možnost parkování v centru zdarma a snížení cen residenčního parkování.
 • Maximální podpora řemeslníků, živnostníků a podnikatelů z Ostravy, ucházejících se o městské zakázky a služby.
 • Přivedeme turisty do města, ať se zde mohou aspoň dvě noci zdržet a přinést našim živnostníkům tržby a oživení.

Posuďte sami, zda nenastal prostor pro vytvoření „nové dominanty“ města.

Ti z Vás, kdo cestují, dozajista vědí, že v každé destinaci jdete jako turisté za nějakou dominantou (Pyramidy, Eiffelova věž, Socha Svobody, aquaria v Barceloně, umělý ostrov v Berlíně, atd.)
Na takovouto dominantu je vázána spousta subjektů jako hotely, restaurace, obchody a v neposlední řadě i doprava. Tyto aktivity přinesou zisk i nová pracovní místa.
Je čas otevřít diskusi, zda je pro takovýto projekt vhodná doba.
Dovolte nám uvést příklad: Bazaly.
Věřme tomu, že naší fotbalisté uspějí natolik, že vyhrají ligu, ale současně nebudou moci hrát na „Bazalech“, neboť ty již nesplňují požadavky fotbalového svazu. Ve Vítkovicích bude stát moderní stadion, do budoucna i s tréninkovými plochami.

Co s prázdným stadionem? Nechceme zde jistě obchodní centrum, či byty.

 • Vybudujme stavbu, která přiláká turisty, novou dominantu města na světové úrovni, kupříkladu Pavilon světové flory, kde budou návštěvníci obdivovat rostliny z celého světa, ze všech pásem, dokonce dnes díky progresi vědy, genetice a klonování taktéž rostliny z pravěku.
 • Navažme na tento projekt i další odvětví – studium a výzkum botaniky, biologie, molekulární biologie, rozšiřme katedry při Ostravské univerzitě či VŠB o tyto obory, které mohou následně díky výzkumu přinést možné patenty do chemického průmyslu, lékařství či zemědělství.
 • Vytvořme projekt, který si na sebe vydělá a přivede turisty, „rozlítejme“ Mošnov.

Projekty, které budeme realizovat:

 • Rekonstrukce městských jatek na městskou tržnici, kde prostor dostanou jen produkty jako maso, ryby, ovoce, zelenina, květiny a domácí potraviny.
 • Propojení Karoliny s Černou loukou a centrem.
 • Přemostění pro pěší mezi Karolinou a Černou loukou, kde vznikne tzv. Ostravský Prater, zóna s kultivovanými atrakcemi včetně dětských atrakcí a ruského kola. Půjde o dominantu této oblasti s mnoha restauracemi a občerstveními. Vzniknou zde taktéž nová pracovní místa a lokalita naváže na samotné centrum.
 • Senioři musí mít městskou hromadnou dopravu zdarma. Do veškerých kulturně-sportovních prostor, jejichž zřizovatelem je město, budou mít zvýhodněný vstup.
 • Vytvoření speciálního fondu pro mladé. Z tohoto fondu budeme financovat úroky z hypoték všem, kteří se ve městě zabydlí, budou pracovat a neodstěhují se po dobu tří let do max. výše cca 11 000 Kč/ročně. Je to výhodnější než podporovat různými dávkami nepřizpůsobivé.

Nulová toleranceNULOVÁ TOLERANCE

Budeme iniciovat změnu trestního zákoníku, na základě kterého jakýkoliv opakovaný přestupek proti občanskému soužití nebo majetku bude posuzován jako trestný čin. Budeme iniciovat vznik městského registru přestupků, kde budou evidovány veškeré kapesní a drobné krádeže, vykradená auta, krádeže železa, kovů, ale i sprejerství. Škoda bude důsledně vymáhána (u mladistvých přebírají zodpovědnost rodiče) až po možnost ztráty nároků na výplatu soc. dávek, či vypovězení z obce. Ti, kteří chtějí v obci zůstat, musí způsobené škody odpracovat (sekání trávy, úklid sněhu, protipovodňová opatření atd.).
Pro nepřizpůsobivé, kteří nerespektují a dlouhodobě porušují pravidla chování a morální normy, nebude v Ostravě místo. Pro tyto účely bude zřízen speciální tým městské policie.

Ostrava nemusí být černáOSTRAVA NEMUSÍ BÝT ČERNÁ

Každým rokem se dýchá v Ostravě lépe, tento trend musí být zachován.

 • Čistě uklízené a bezpečné ulice musí být normou.
 • Propojme řeku s městem – okolí řeky Ostravice ve městě musí být otevřené procházkám a posezení se spoustou volnočasových aktivit.
 • Do každého městského obvodu budeme směřovat finance pro naše děti, vybudujeme multifunkční dětská hřiště, která propojíme přímo se zástavbou.

FacebookG+TwitterRSS